Ochrana
osobních údajů

itservice6-sep2

1. Uděluji tímto souhlas společnosti Utima solutions s.r.p. se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 19285001

(dále jen „Utima“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení

  • E-mail

  • Telefonní číslo

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel evidence absolventů na probíhající kurzy nebo pro případnou budoucí spolupráci. Dále s dodatečným souhlasem kvůli doporučení partnerské firmě z důvodu zaměstnání zaměstnanců .Údaje budou správcem zpracovány do odvolání souhlasu.  3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na adresu [email protected]

4. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností CodeBiters,

5. Dle GDPR máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět

  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování