Služby

itservice6-sep2

Vývoj software na
míru

Developing,Programming,And,Coding,Technologies.,Website,Design.,Programmer,Working,In
OBLASTI ODBORNOSTI

Naše nabídka

Frontend vývoj

Webové aplikace, které vytváříme, jsou založeny na osvědčených postupech UX/UI, které vedou k moderní, jednoduché, intuitivní a rychlé vizualizaci.

Backend vývoj

Naše architektura je dlouhodobě udržitelná a škálovatelná díky vysokému důrazu na přenositelnost, znovupoužitelnost a bezpečnost.

Mobilní vývoj

Tvoříme nativní aplikace se sdíleným kódem pro web, iOS a Apple s bezproblémovým používáním napříč platformami, jako jsou mobily, tablety, televizory nebo hodinky.

Naše oblíbené technologie

NÁŠ POSTUP

Začněme s úvodní konzultací

Díky využití agilních metodik jako je scrum jsme schopni pružně aplikovat změny a návrhy v průběhu vývoje a přizpůsobovat naše služby na základě průběžné zpětné vazby. Vývojový cyklus se zmíněnými fázemi se obvykle po několika sprintech opakuje.

Nejprve musíme porozumět vašemu podnikání, shromáždit požadavky a stanovit plán s cenou za MVP.

itservice6-num1

Analýza
& Návrh

Implementace

itservice6-num2
itservice6-num3

Správa
& Vylepšování

OSTATNÍ SLUŽBY

Specifická dodávka a poradenství

Převzetí existujícího projektu

Výstupem služby je analýza stavu AS-IS a TO-BE, zajištění komunikace s předchozím dodavatelským týmem a návrh ekonomicky dostupného řešení.

Doplňte svůj tým o naše kapacity

Zapojení našeho týmu do práce na specifických částech projektu s kapacitami, které chybí k zajištění očekávané kvality.

Audit vývoje software

Rámec hodnocení, který zlepšuje produkty a týmy, aby dosáhly řízených, předvídatelných a měřitelných výsledků z procesního a technického hlediska.

Cena je stanovena podle rozsahu zakázky

Neváhejte se zeptat na cokoli v otevřené Discord komunitě

Pointing Utima girl